Zpět na stránku služby

Další důležité informace

Službu neposkytujeme:

  1. Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
  2. Pokud osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
  3. Pokud by chování osoby z důvodu duševního onemocnění závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, nebo pokud zájemce, vyžaduje pobyt v uzavřeném zařízení nebo na uzavřeném oddělení.

 

Postup při podání žádosti:

Doporučujeme si před podáním žádosti ověřit telefonicky, zda je ve vámi požadovaném termínu volná kapacita služby. Pokud je tento termín k dispozici, pak jej sociální pracovnice rezervuje. Zároveň si před rezervací sociální pracovnice ověřuje, zda zájemce či žadatel splňuje cílovou skupinu služby. V případě, že požadovaný termín není k dispozici, pak je příchozí žádost zařazena do pořadníku. V případě, že se požadovaný termín uvolní, pak sociální pracovník žadatele informuje telefonicky a pokud má stále zájem, pak mu termín rezervuje. Pokud ve vámi požadovaném termínu není volná kapacita služby, pak službu nemůžeme poskytnout.

Žádost se podává písemně. Je možné ji podat osobně sociální pracovnici Bc. Gabriele Billové, naskenovanou poslat emailem (gabriela.billova@valmez.charita.cz) nebo poslat poštou (Dům pokojného stáří, Valašská Bystřice 275, 756 27).

Formulář žádosti si můžete stáhnout zde.

 

Domácí řád k nahlédnutí zde.