Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Posláním Odlehčovací služby je podpora pečujících osob tak, aby mohly o své blízké co nejdéle pečovat v jejich běžném domově. Na dočasnou dobu nabízíme potřebnou péči jejich seniorům s ohledem k zachování jejich soběstačnosti.

 

CÍL SLUŽBY

  • Poskytnout na omezenou dobu potřebnou péči klientovi.
  • Po tuto dobu umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu služby tvoří senioři ve věku od 65 let nebo lidé se zdravotním postižením od 55 let, žijící se svými rodinami nebo s pomocí svých příbuzných ve svém přirozeném prostředí, ale tyto osoby jsou nepřetržitou péči o ně vyčerpány a potřebují určitou dobu k odpočinku či vyřešení svých soukromých záležitostí.

 

ZÁSADY SLUŽBY

  • Bezpečné prostředí
  • Rodinné prostředí
  • Individuální přístup
  • Respekt k duchovním hodnotám
  • Podpora soběstačnosti
  • Přirozené vztahy