Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

NZDM TRIUMF klub v Rožnově pod Radhoštěm je zařízení Charity Valašské Meziříčí. Nabízí bezpečný prostor pro otevírání a řešení citlivých témat, ale i místo, kde mohou mladí lidé trávit svůj volný čas s vrstevníky. Pomáháme všem, kteří se ocitli před obtížnými životními překážkami, se kterými si sami nevědí rady a mají zájem o naši pomoc (např. problémy spojené s dospíváním, školou, vztahy, rodinou a financemi).

CÍLOVÁ SKUPINA

Mladí lidé od 10 do 26 let, kteří zažívají problémy spojené s dospíváním, školou, vztahy, rodinou a financemi, které neumějí sami řešit.

ZÁSADY

  • Důvěra - každé sdělení klienta je důvěrné, zůstává mezi pracovníky a klienty. Výjimku tvoří zákonné důvody, kdy jsme povinni informaci předat.
  • Partnerství - základem pro naši práci je budování přátelského vztahu, založeném na vzájemném přijetí sebe i druhých. Pro klienty jsme partnery při řešení jejich problémů, respektujeme jejich volbu, domlouváme se s nimi, plánujeme společně s nimi průběh služby.
  • Respekt - klienty přijímáme takové, jací jsou. Poskytujeme zpětnou vazbu vždy citlivě a s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti.