Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu lidem odkázaným na péči druhé osoby, aby mohli setrvat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Zároveň touto přechodnou péčí o nemocného umožňujeme pečujícím osobám odpočinek, nutný k regeneraci sil i vyřízení nezbytných osobních záležitostí.

 

CÍL SLUŽBY

Hlavním cílem je prostřednictvím poskytované podpory a péče naplňovat základní životní potřeby klientů, které si již nedovedou naplnit tito lidé sami, a zároveň vyhledávat, podporovat a rozvíjet ty schopnosti a kompetence, které ještě mají.
Jde o to, pomoci těmto lidem najít prostor, kde mohou ovlivnit svůj život tak, aby byli méně závislí na svém okolí a tím se jejich okolí odlehčilo.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Službu poskytujeme seniorům a dospělým lidem s různým typem postižení nebo chronického onemocnění, kteří potřebují trvalou pomoc druhé osoby. Poskytováním služby zároveň odlehčujeme rodině a blízkým osobám pečujícím o své nemocné příbuzné v jejich domácím prostředí.
Službu nemůžeme poskytnout lidem s projevy agresivního nebo běžnými prostředky nezvladatelného chování.

 

ZÁSADY SLUŽBY

  • individuální přístup
  • respektování vlastního rozhodnutí uživatele
  • respekt k duchovním hodnotám