Zpět na stránku služby

Ceník

1 hodina osobní asistence / 130 Kč

Základní úkony služby:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně
  • Pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Fakultativní služby:

Dovoz klienta služebním automobilem Charity Valašské Meziříčí - 13,35 Kč/km - cena včetně řidiče, čas jízdy se nepočítá do doby asistence, pokud asistentka řídí auto (dovoz lze poskytnout pouze spolu s poskytnutím služby osobní asistence).

Čas nezbytný k zajištění činnosti:

  • paušálně 37 min = 25 Kč/1 setkání ................ 40 Kč/ hod.