Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Poskytováním služby osobní asistence podporujeme soběstačnost lidí se zdravotním znevýhodněním tak, aby mohli žít podle svého svobodného rozhodnutí tam, kde chtějí, a způsobem, který si sami vyberou.

 

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je klient, který:

  • žije ve svém známém prostředí a částečně zvládá běžné činnosti
  • má možnost si zachovat takový způsob života, co nejvíce podobný dosavadnímu
  • má možnost rozvíjet nové dovednosti
  • ve spolupráci s osobním asistentem si sám rozhoduje o své osobě a řídí si dopomoc
  • má možnost využívat příležitosti, které se mu otevírají ve společnosti (chodí do školy, do zaměstnání, na volnočasové aktivity apod.) a být v kontaktu s lidmi

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena dětem od 7 let (po zahájení školní docházky) a dospělým lidem, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení potřebují podporu při běžných denních činnostech, aby mohli zůstat ve svém prostředí. Jedná se o postižení mentální, kombinované, tělesné, zrakové a duševní onemocnění, ve stabilizovaném a kompenzovaném stavu.

 

ZÁSADY SLUŽBY

  • Individuální přístup – respektujeme jedinečnost každého klienta, asistence probíhá podle jeho potřeb, přání a zvyklostí.
  • Čas asistence je časem jen pro klienta – klient si sám určuje čas a průběh asistence; dáváme mu čas, aby mohl naší pomoci využít tak, jak ji potřebuje.
  • Podporujeme soběstačnost klienta – neděláme to, co klient zvládne sám; provádíme činnosti s ním, ne bez něj; snažíme se udržet nebo rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti.
  • Zachováváme důstojnost každého člověka – respektujeme jeho soukromí, intimitu, individualitu, jeho náboženství a názory.
  • Respektujeme rozhodnutí klienta – podporujeme samostatné rozhodování klienta a chápeme, že každý má právo na svůj názor a svobodnou volbu – v tom případě seznámíme klienta s riziky, ale konečné rozhodnutí necháme na něm (kromě rozhodnutí zdraví a života ohrožujícího – v tu chvíli zasahujeme).