Zpět na stránku služby

Ceník

CENÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÝCH ÚKONŮ

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití ..... 135 Kč/hod.
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek ..... 135 Kč/hod.
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru ..... 135 Kč/hod.
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík ..... 135 Kč/hod.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

 • pomoc při úkonech osobní hygieny ..... 135 Kč/hod.
 • pomoc při použití WC ..... 135 Kč/hod.
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty ..... 135 Kč/hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě jídla a pití ..... 135 Kč/hod.
 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování ..... 135 Kč/hod.
 • příprava a podání jídla a pití ..... 135 Kč/hod.
 • dovoz nebo donáška jídla ..... 20 Kč/úkon
  za každý další oběd do stejné domácnosti ..... 10 Kč/úkon

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování ..... 135 Kč/hod.
 • běžné nákupy a pochůzky ..... 135 Kč/hod.
 • běžný úklid a údržba domácnosti ..... 135 Kč/hod.
 • donáška vody ..... 135 Kč/hod.
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení ..... 135 Kč/hod.
 • velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti ..... 135 Kč/hod.
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla (cena za praní a žehlení dle tarifu prádelny)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení klientů do škol, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět ..... 135 Kč/hod.
 • paušální čas k zajištění činností - 13 min. ..... 26 Kč

 

CENÍK ÚHRAD FAKULTATIVNÍCH ÚKONŮ

Použití služebního vozidla při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím .... 14,18 Kč/km

 

Ceník nabývá platnosti dne 1. 8. 2022.