Zpět na stránku služby

Ceník

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití / 1 hodina: 120 Kč

Pomoc při svlékání a oblékání, včetně speciálních pomůcek / 1 hodina: 120 Kč

Pomoc při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním prostoru / 1 hodina: 120 Kč

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík / 1 hodina: 120 Kč

Pomoc při úkonech osobní hygieny a při použití WC / 1 hodina: 120 Kč

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty / 1 hodina: 120 Kč

Běžné nákupy a pochůzky, úklid a údržba domácnosti / 1 hodina: 120 Kč

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (malování) / 1 hodina: 120 Kč

Donáška vody a topiva, topení v kamnech / 1 hodina: 120 Kč

Dovoz nebo donáška oběda / úkon: 20 Kč

Velký nákup (týdenní) / úkon: 120 Kč                                                                  

Doprovod do zaměstnání, institucí, k lékaři / 1 hodina: 120 Kč

Použití služebního vozidla / 1 km: 15,99 Kč

Zvýhodněná sazba u dovozu služebním vozidlem / 1 km: 12,99 Kč

Praní a žehlení osobního a ložního prádla: dle tarifu prádelny