Zpět na stránku služby

Ceník

Ceník úhrad pečovatelských úkonů

 

Základní úkony

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ___ 130 Kč/hod.

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ___ 130 Kč/hod.

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • dovoz nebo donáška jídla ___ 30 Kč/úkon
 • pomoc při přípravě jídla a pití ___ 130 Kč/hod.
 • příprava a podání jídla a pití ___ 130 Kč/hod.

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti ___ 130 Kč/hod.

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, po malování, apod.
 • donáška vody
 • topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva - údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky

 

 • velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti ___ 115 Kč/úkon
 • praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy ___ 50 Kč/kg
 • praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy ___ 50 Kč/kg


5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ___ 130 Kč/hod.

 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět

   

Cena za poskytnuté úkony je stanovena hodinově nebo za provedený úkon.

U úkonů s hodinovou sazbou se do výše úhrady započítává každá započatá čtvrthodina.

 

Fakultativní úkony       

 • zapůjčení termojídlonosičů pro dovoz obědů 2 ks ___ 10 Kč/měs.
 • doprava klienta: součet km za kalendářní měsíc do 15 km (včetně) ___ 13,35 Kč/km
  doprava klienta: součet km za kalendářní měsíc nad 15 km ___ 7,35 Kč/km
   

 

Čas nezbytný k zajištění činností ___ 120 Kč/hod. (paušál 15 min = 30,- Kč)
                                                     

V souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se výše úhrady za poskytnuté služby počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činností u klienta. Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění činností v rámci jednoho setkání se skládá z času, který pracovník stráví poskytováním činností přímo u klienta a času nezbytného k zajištění činností v paušální výši 15 min. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání. Čas nezbytný k zajištění činností zahrnuje čas přípravy pracovníka na setkání (např. příprava pomůcek, materiálu, studium dokumentace, čas strávený na cestě ke klientovi apod.)