Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Pečovatelská služba poskytuje svým klientům péči a podporu při zvládání běžných činností každodenního života v jejich domácím prostředí.

 

CÍL SLUŽBY

Cílem Pečovatelské služby je klient, který má zajištěnou potřebnou péči a podporu s využitím svých možností a schopností, s respektem k jeho přáním a cílům.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Službu poskytujeme seniorům a dospělým lidem s různým typem zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, kteří potřebují pomoc s péčí o sebe nebo svou domácnost. Službu zároveň poskytujeme rodině, ve které se narodilo současně 3 a více dětí. 

 

ZÁSADY SLUŽBY

  • Respektování klienta - uplatňujeme citlivý přístup ke každému člověku, uznáváme jeho lidskou hodnotu a respektujeme jeho názory, postoje a hodnoty.
  • Individuální přístup - službu přizpůsobujeme specifickým potřebám klienta, jeho možnostem, schopnostem a životní situaci. Klademe důraz na to, aby si klient sám řídil průběh a způsob poskytování služby na základě svých přání a cílů.
  • Podpora duchovních potřeb klienta