Zpět na stránku služby

Nabídka našich služeb

Poskytujeme základní sociální poradenství – informace o druzích sociálních služeb, dávkách hmotné nouze a sociální péče a bydlení.

Nabízíme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, včetně sociálně terapeutické činnosti – nácvikové a rozvojové činnosti s dětmi za účasti rodičů, pracovně výchovné činnosti s dospělými a podmínky pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

Pomáháme při uplatňování práv a při obstarávaní osobních záležitostí – podpora při vyřizování záležitostí spojených s finančním zabezpečením, zaměstnáním, bydlením, výchovou a péčí o dítě, poskytování pracovního a dluhového poradenství, pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktů s rodinou či asistence u předávání a kontaktů dětí s rodiči.