Zpět na stránku služby

Příběh pana Jiřího

Můj příběh se začal psát po mých 33 letech, kdy jsem poprvé ucítil potřebu trvalejšího vztahu, zázemí, vlastního bydlení. Po dvou neúspěšných vztazích jsem se seznámil s mou současnou ženou, ke které jsem od prvopočátku cítil něco jiného, než jsem do té chvíle poznal. Náš vztah překonal i velkou vzdálenost mezi našimi bydlišti. Po 13 měsících jsem se nastěhoval do bytu k mé budoucí ženě, který byl v domě jejich rodičů. Po dalších 13 měsících jsme začali plánovat svatbu a také založení rodiny. Již v té době začaly mezi mnou a rodiči partnerky konflikty, které prohloubil i fakt, že její rodiče nesouhlasili s naší svatbou a také se jí nakonec neúčastnili. Proto jsme se se ženou rozhodli mít vlastní bydlení.

Koupil jsem domek v blízkém okolí Valašského Meziříčí. První rok po svatbě byl velmi dobrý. Žena se s rodiči stýkala sporadicky. Naprostý přelom vznikl po narození našeho syna, kdy mi žena již v porodnici sdělila, abych už za nimi nikdy nechodil. Po dvou měsících života našeho syna se vztah začal rozpadat, s ženou jsme se často hádali. Procházeli jsme si ještě chvíli cykly, kdy jsem se ještě snažil náš vztah zachránit. Spolu s ženou jsme navštěvovali odborníky.

V devíti měsících života našeho syna to vypadalo, že jsme krizi překonali, plánovali společnou dovolenou a následně i naší společnou budoucnost.

Po měsíci však přišla nečekaná zpráva od ženy, že mě opouští a odchází bydlet k rodičům.  Od tohoto okamžiku začaly můj život provázet jeden soudní spor za druhým, které trvají až do dnešní doby.  První tři měsíce po odchodu ženy mi byl umožněn pouze asistovaný kontakt se synem. Následně probíhaly kontakty u mne, už bez asistence. V té době jsem navázal spolupráci s Charitou Valašské Meziříčí, se službou SAS, která mě na kontakty se synem doprovázela. Usiloval jsem o střídavou péči, což mi nebylo soudem umožněno.

Uplynuly již více jak 4 roky od odchodu ženy ze společné domácnosti. Spory mezi mnou a ženou se stále více prohlubují, komunikace mezi námi je velmi složitá. Do našeho sporu velmi zasahují rodiče ženy. Po celou dobu našeho konfliktu využívám služby SAS. S pracovnicemi konzultuji záležitosti ohledně péče o mého syna, komunikace se ženou, OSPODem a řešení různých jiných problémů týkajících se syna.
Službu SAS vnímám jako velmi přínosnou, poskytují mi zpětnou vazbu a odborné poradenství v mé nelehké životní situaci.