Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Posláním Terénní služby Domino je vyhledávat a kontaktovat osoby bez přístřeší za účelem pomoci a podpory při řešení jejich nepříznivé životní situace a minimalizovat rizika způsobu jejich života.

 

CÍL SLUŽBY

 • mít přehled o dané oblasti a přítomnosti (potenciálních) klientů v ní
 • klienty kontaktovat a udržet v kontaktu
 • minimalizovat rizika spojená se způsobem života klientů
 • nabídnout službu a podpořit klienty v řešení jejich nepříznivé životní situace

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Službu poskytujeme osobám bez přístřeší a osobám v krizi spojené se ztrátou bydlení ve věku od 19 do 80 let.

 

ZÁSADY SLUŽBY

 • důvěra
 • důstojnost
 • individuální přístup
 • svobodná volba
 • samostatnost
 • křesťanský přístup
 • "tady a teď"