Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Posláním Terénní služby Domino je vyhledávat a kontaktovat osoby bez přístřeší nebo v sociálních problémech směřující k bezdomovectví.

Vytváříme vztah na bázi důvěry a svobody.

Situaci našich klientů na základě naší spolupráce stabilizujeme, hledáme nové cesty na základě potřeb klientů, minimalizujeme rizika bezdomovectví.

Přispíváme k lepšímu soužití mezi klienty a širokou veřejností.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Službu poskytujeme těmto osobám ve věku od 18let

 • osoby bez přístřeší nebo v nevyhovujícím bydlení (ulice, provizorní přístřešky, squaty, vybydlené domy)
 • osoby na ubytovnách, které mají ekonomické problémy, potíže se závislostí, nebo jiné sociální problémy
 • osoby, které využívají služeb denních center a nocleháren
 • osoby, žijící v bytech, kterým hrozí ztráta bydlení

Kritéria pro neposkytnutí služby

 • zájemce žádá o sociální službu, kterou Terénní služba neposkytuje
 • uživatel porušil „Pravidla pro spolupráci Terénní služby“ a trvá stanovená doba, v níž nemůže žádat o opětovné poskytnutí služby
 • neposkytujeme službu osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení. Pokud zájemci nemůže být poskytnuta sociální služba z těchto důvodu, je mu na jeho přání zprostředkována lékařská pomoc

 

CÍL SLUŽBY

 • vyhledávat a kontaktovat osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci a spadají do cílové skupiny

 • předcházet jejich sociálnímu vyloučení a pomáhat v návratu zpět do běžného života společnosti

Kroky k dosažení cíle  

 • kontaktování osob bez přístřeší v místech jejich pobytu a nabídka pomoci a spolupráce při řešení jejich situace
 • zprostředkování další návazné sociální služby (NDC, N, SR)
 • zprostředkování možnosti výměny šatstva
 • zprostředkování možnosti provedení osobní hygieny
 • pomoc při vyřízení osobních dokladů
 • pomoc při zajištění finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi)
 • pomoc při sepisování dokumentů
 • pomoc při zprostředkování kontaktu s rodinou nebo jinými blízkými osobami
 • podpora při získávání a znovunabytí pracovních, osobních a sociálních schopností a dovedností
 • doprovod na úřady, instituce (soud, ÚP, SO)
 • doprovod do zdravotnického zařízení

 

ZÁSADY SLUŽBY

 • Důvěra - základem práce je vybudování vzájemné důvěry v rovině mezi pracovníkem a klientem a také mezi pracovníky navzájem.
 • Důstojnost - je důležitou součástí naší služby. Každý člověk je jedinečný a zaslouží si naši úctu. Proto s lidmi jednáme slušně, respektujeme situace, potřeby klienta, jeho názory, nevnucujeme se, respektujeme odmítnutí i špatná rozhodnutí klienta. Zachováváme diskrétnost.
 • Svobodná volba - každý klient si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace, v rámci pravidel naší služby. Pracovníci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho rozhodnutí.
 • Samostatnost - podporujeme klienta v samostatnosti a soběstačnosti. To, co může klient služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním, to neděláme za něj.

 

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí až pátek: 7 – 15 hod.

Sobota, neděle, svátky nepracujeme.

 

Kontaktní místo:

Rožnov pod Radhoštěm:  Úterý od 11:00 do 12:00 - na parkovišti před budovou Charity Pivovarská 2190

Valašské Meziříčí: Pondělí – Pátek od 07:00 do 09:00 -  kancelář Zámecká 921

 

Kontakty:

Jaroslav Došek - vedoucí služby                                                                                                              

kontakt: 733 741 678, e-mail: jaroslav.dosek@valmez.charita.cz

 

Edita Bližňáková – terénní sociální pracovník                                                                                        

kontakt: 730 578 289, e-mail: edita.bliznakova@valmez.charita.cz

 

Valentyn Aleksyeyevets - terénní pracovník v sociálních službách                                                        

kontakt: 737 475 826 , e-mail: valentyn.aleksejevets@valmez.charita.cz

 

Milan Goláň - terénní pracovník v sociálních službách                                                                            

kontakt: 737 401 368, e-mail: milan.golan@valmez.charita.cz