Sociální rehabilitace Amika hledá

Peer konzultanta

- sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách

pro práci s osobami s duševním onemocněním

 

Co Vás u nás čeká:

 • stanete se naším klíčovým zaměstnancem pro sociální práci s dětmi a dospělými osobami s duševním onemocněním
 • budete je podporovat v rozvoji jejich schopností a dovedností, tak aby se začlenily v rámci svých možností do běžné společnosti a uměli smysluplně vyplnit svůj volný čas
 • pomůžete klientům podporovat jejich samostatnost a soběstačnost např. v oblasti komunikace, mezilidských vztahů, zvládání praktických činností, jednání na úřadech, nakupování, hospodaření a jiné
 • budete doprovázet uživatele služeb k zotavení prostřednictvím vlastního životního příběhu; pomáhat uživatelům v pochopení onemocnění a jeho projevů; účast na terénních výjezdech týmu do domácností uživatelů; návštěvy pacientů hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích včetně komunikace s ošetřujícím personálem; účastnit se porad týmu, případových porad a supervizí; vést záznamy o průběhu individuálních schůzek nebo skupinových aktivit; propagovat službu Sociální rehabilitace Amika a podílet se na destigmatizačních aktivitách v oblasti duševního zdraví
 • očekáváme samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, schopnost týmové spolupráce, sociální cítění a porozumění; vlastní zkušenost s duševním onemocněním, ideálně z okruhu psychóz, zkušenost s hospitalizací; stabilizovaný zdravotní stav; schopnost naslouchat, komunikovat a navazovat vztahy; schopnost a ochota mluvit o své zkušenosti s duševním onemocněním
 • výhodou může být zkušenost v práci s cílovou skupinou a orientace v Zákoně o soc. službách 108/2006 Sb.
 • pro pracovní pozici sociální pracovník se neobejdete bez vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání v oboru sociální práce
 • neobejdete se bez čistého trestního rejstříku

 

Co můžete očekávat od nás:

 • zajímavou a pestrou práci, která dává smysl
 • poskytování sociální služby v ambulantní i terénní formě
 • zkrácený pracovní úvazek (výši možno sjednat po dohodě) s maximální možnou flexibilitou v rozvržení pracovní doby
 • 1 týden dovolené navíc, služební telefon
 • pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
 • mzdové zařazení sociální pracovník ve výši  25.500,- až 27.400,- Kč (pracovník v sociálních službách ve výši 23.200,- až 25.000,- Kč), po zapracování navýšení mzdy o osobní příplatek

 

Předpokládaný termín nástupu: leden 2022

Místo výkonu práce: Valašské Meziříčí

Obsah přihlášky: strukturovaný životopis, motivační dopis

 

Bližší informace podá Bc. Radek Kutáč, tel. 733 741 835, email: radek.kutac@valmez.charita.cz.

 

Písemné nabídky zasílejte na email romana.kladivova@valmez.charita.cz, případně na adresu Romana Kladivová, Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 735 700 980.

 

 

Informace k nakládání s osobními údaji:

Charita Valašské Meziříčí je dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)  správcem osobních údajů, které při své činnosti zpracovává.

Vaše osobní údaje uvedené v přihlášce do výběrového řízení bude zpracovávat pouze za účelem obsazení volné pracovní pozice a nejdéle do doby ukončení výběrového řízení.

Dokument PDF

VOLNÉ MÍSTO - peer konzultant - AMIKA.pdf

Dokument PDF, 301.92 kB