Finanční pomoc

Podpořit nás můžete zasláním finanční částky na bankovní účet: 1766921369/0800

nebo hotově na středisku ve Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm, v Kelči nebo ve Valašské Bystřici

 

Jak Váš příspěvek pomůže?

V roce 2022 jsme opakovaně pomohli 1 557 klientům.

Váš příspěvek nám pomůže flexibilně reagovat na aktuální potřeby lidí, kteří pomoc potřebují a můžeme tak nadále pracovat na zkvalitňování služeb, které mají přímý dopad na život lidí ve Vašem okolí, jejich rodinných příslušníků a celou společnost.

Ze 25% pokrýváme provoz pomoci soukromých zdrojů, to znamená z příjmů vlastní činnosti (především poplatky za úhradové služby), firemních a individuálních darů, veřejných sbírek a nadací. Tyto dary jsou pro naši činnost velmi potřebné, bez nich bychom služby v takovém rozsahu nemohli poskytovat a velmi si každého daru vážíme.

 

Kde zjistíte, jak Vaše peníze pomáhají?

O tom, co se v organizaci děje a co se nám díky Vám daří, dáváme vědět prostřednictvím aktualit na našem webu, Facebooku nebo ve výroční zprávě.

 

 

Pro více informací se obracejte na naši dárcovskou podporu.

Bc. Martina Cahlíková, tel: 735 700 981, email: martina.cahlikova@valmez.charita.cz