Sbírka v roce 2021

Až do 30. dubna můžete stále Tříkrálovou sbírku podpořit a pomoci tak lidem v nouzi.

  • on-line na trikralovasbirka.cz - aby se váš dar připsal Charitě Valašské Meziříčí, uveďte PSČ 757 01 nebo PSČ své obce
  • bankovním převodem na Tříkrálový sbírkový účet číslo 66008822/0800, variabilní symbol 77707036 pro podporu naší Charity

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA CHARITY ČR - Tříkrálové pokladničky rozpečetěny, dárci letos sbírku podpořili 80 miliony korun.