Tříkrálová sbírka

Tříkrálové koledování není jen sbírka...

 

První lednový víkend u vás opět zazvoní Tříkráloví koledníci. Proč vlastně? Abyste přispěli do pokladniček? Ano, ale nejen to!

Zkuste se zeptat svých babiček a dědečků. Zajisté zavzpomínají na dávné doby, kdy děti i dospělí převlečeni za Tři krále s papírovými korunami v dlouhých bílých košilích a s pochopitelně začerněnou tváří třetího krále, chodili dům od domu, zpívali koledy a na dveře či rám oken psali svěcenou křídou C + M + B a letopočet. Za svou koledu a přání štěstí, zdraví a dlouhých let dostávali od hospodářů dobrou odměnu.

To, že Charita již od roku 2000 pořádá Tříkrálovou sbírku, je jen navázáním na starobylou lidovou tradici. Pokud otevřete dveře svých domovů koledníkům, přijměte především Boží požehnání, které tyto děti přinášejí. Psaní písmen K, M, B na dveře vašich příbytků znamená vlastně zkratku slov: „Christus mansionem benedicat“ neboli Kristus žehnej tomuto domu. Požehnání, přání dobra, nám pomáhá, abychom se po celý rok navzájem měli rádi, abychom si dokázali odpouštět, abychom byli citliví k potřebám druhých, abychom byli opravdově šťastní. To je něco velkého! To je důvod, proč Charita pořádá Tříkrálové koledování. Vzpomeňme si na to, až Tři králové zazvoní u našich dveří.

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je umožnit všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali jiného člověka.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě stovek lidí ve všech koutech našeho regionu, Rožnovska, Valašskomeziříčska-Kelečska. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji můžeme každoročně pořádat.

 

Koordinátorem za Charitu je Kateřina Kolajová, tel. 603 549 682.

Máte-li zájem se do sbírky také zapojit, můžete ji kontaktovat na telefonním čísle 603 549 682 či e-mailem katerina.kolajova@valmez.charita.cz