Výsledky Tříkrálové sbírky 2023

S přáním Božího požehnaní a všeho dobrého do nového roku navštívili Vaše domovy Tři králové. Nesli s sebou také dar radosti ze setkání, z lidské vzájemnosti, ze života samého, radost, že pokud se ocitneme ve složité situaci, najde se pomocná ruka a otevřené srdce, které nám pomůže obtíže překonat. Zároveň prosili o finanční dar na pomoc lidem s hendikepem, nemocným a umírajícím, dětem bez dobrého rodinného zázemí nebo seniorům.

Dnešní doba není jednoduchá. Do našich životů zasáhla epidemie, válečný konflikt v blízké zemi a ekonomické problémy, které se dotýkají každého z nás. Někoho více, někoho méně. Na Charitu Valašské Meziříčí se už nyní obrací více lidí s prosbou o pomoc a očekává se, že těch, kteří bez podpory druhých svoji nelehkou životní situaci sami nezvládnou, bude i nadále přibývat. Naše Charita se na tento nárůst již nyní připravuje.

A vy nám v tom velkou měrou pomáháte. Díky vaši solidaritě a ochotě pomáhat se v letošním 23. ročníku Tříkrálové sbírky podařilo vykoledovat 3 088 323 korun.

Naší Charitě zůstává 65% z vybrané částky. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity. Z vašich darů letos podpoříme provoz Centra sociálně – materiální pomoci, pořídíme automobily pro 4 sociální služby (financování spoluúčasti projektu IROP), oplotíme náš pozemek na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, opravíme výtah v budově Centra denních služeb v Rožnově p. R. a podpoříme humanitární projekty Arcidiecézní charity Olomouc.

Na území naší působnosti koledovalo přes 1 500 dobrovolníků.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Velké díky patří zejména všem dárcům, koordinátorům sbírky v jednotlivých obcích, lidem v zázemí sbírky a všem koledníkům, kteří mohli Vaše domovy označit požehnáním K + M + B + 2023.  

Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem a školám za vstřícnost a ochotu při realizaci této sbírky. A dále také MP Krásno, a.s., Váhala a spol. s r.o. a Jacobs Douwe Egberts Valašské Meziříčí za materiální podporu Tříkrálové sbírky.

Všem za pomoc při organizaci a hlavně za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

 

S úctou

Ing. Jiří Gavenda, ředitel

 

-----------------------------------------------------------

Zde můžete nalézt další informace: 

Celkové výsledky

Celorepubliková Tříkrálová sbírka

Tříkrálový koncert

-----------------------------------------------------------

V případě dotazů můžete kontaktovat hlavní koordinátorku Tříkrálové sbírky za Charitu Valašské Meziříčí:

Mgr. et Bc. Kateřina Kolajová

Telefon: 603 549 682

Email: katerina.kolajova@valmez.charita.cz

Tříkrálová sbírka - tradice, která nekončí

Poslední roky jsou pro naši společnost náročné, epidemie, válečný konflikt blízko našich hranic a ekonomické problémy; každý z nás cítí, že doba není jednoduchá. Přesto k vám opět přicházejí naši koledníci a budou prosit o dar potřebným. Ano, právě teď je totiž solidarity a ochoty pomáhat potřeba více než kdy jindy. I na nás se obrací stále více lidí: Charita očekává, že se na ni bude obracet stále více lidí v nouzi a už nyní se snaží na situaci reagovat a rozvíjet své služby pro ně.

Prosíme, přispějte do Tříkrálové sbírky a pomozte tak lidem s hendikepem, nemocným a umírajícím, dětem bez dobrého rodinného zázemí nebo seniorům. Tři králové, kteří k vám přicházejí, pro vás mají za vaši štědrost dar, dar velmi cenný, je to Boží požehnání, přání všeho dobrého do roku 2023 a radost, radost ze setkání, radost z lidské vzájemnosti, radost ze života samého, radost, že pokud se ocitneme ve složité situaci, najde se pomocná ruka a otevřené srdce, které nám pomůže obtíže překonat.

Děkujeme vám.

Požehnání O. Zbigniewa Czendlika