Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Posláním Noclehárny Charity ve Valašském Meziříčí je poskytnout mužům a ženám starším osmnácti let, kteří se ocitli bez přístřeší, přenocování, možnost provedení osobní hygieny a nabídnout možnosti hledání řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

CÍL SLUŽBY

 • Poskytnout nocleh – lůžko, lůžkoviny, ošacení pro přespání.
 • Poskytnout podmínky pro hygienu – sprcha, hygienické zázemí.
 • Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace.

Cílem sociální práce je snižovat sociální a zdravotní rizika související s životem klientů z prostředí ulice a nabídnout možnosti řešení nepříznivé životní situace tak, aby se klient posunul do jiné návazné pobytové služby či samostatného bydlení.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Muži a ženy bez přístřeší, ve věku od 18 do 80 let, kteří:

 • zvládají pohyb v prostorách služby,
 • samostatně zvládají hygienu a oblékání,
 • nejsou pod vlivem alkoholu více jak 0,8 promile a nejsou pod vlivem návykových látek.

Nejednáme se zájemci či klienty

 • vykazující známky fyzické a verbální agrese,
 • kteří jsou pod vlivem alkoholu (max. 0,8 promile),
 • kteří jsou pod vlivem návykové látky.

 

ZÁSADY SLUŽBY

 • Respektování svobodného rozhodování uživatelů
 • Aktivizace
 • Individuální přístup
 • Podpora samostatnosti
 • Profesionalita