Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Posláním Noclehárny Charity Valašské Meziříčí je poskytnout mužům a ženám starším osmnácti let, kteří se ocitli bez přístřeší, přenocování, možnost provedení osobní hygieny a nabídnout možnosti hledání řešení jejich nepříznivé životní situace.

 

CÍL SLUŽBY

 • Snižovat sociální a zdravotní rizika související s životem uživatelů v prostředí ulice.
 • Nabídnout možnosti řešení nepříznivé životní situace tak, aby se uživatel posunul do jiné návazné pobytové služby či samostatného bydlení.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Naše služby poskytujeme mužům a ženám ve věku od 18 let, kteří jsou bez přístřeší, jsou schopni se o sebe postarat a kteří:

 • nevykazují známky agrese,
 • nejsou pod vlivem alkoholu (max. 0,8 promile),
 • nejsou pod vlivem návykové látky,
 • jsou soběstační a schopni sebeobsluhy.

 

ZÁSADY SLUŽBY

 • Respektování svobodného rozhodování uživatelů
 • Respektování lidské důstojnosti uživatelů
 • Individuální přístup
 • Aktivity a samostatnost uživatele
 • Profesionalita

Vytváříme příležitost k tomu, aby uživatelé služby mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastního rozhodnutí a nést tak důsledky vlastního  rozhodnutí.