VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022

 

 

SHRNUTÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022

Jak využijeme dary z Tříkrálové sbírky v roce 2022 v našem regionu?

  • zajistíme provoz Centra sociálně-materiální pomoci a poskytneme přímou pomoc lidem v nouzi
  • pořídíme automobil pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASanky
  • pořídíme 4 - 6 ks vysoušečů pro humanitární pomoc
  • pořídíme automobily do terénních služeb, vybudujeme dětské hřiště u Azylového domu pro matky s dětmi, dovybavíme pracoviště zaměstnanců (spoluúčast projektu IROP)
  • podpoříme humanitární projekty Arcidiecézní charity Olomouc

Tříkrálové koledování není jen sbírka...
 

Druhý lednový víkend u vás opět zazvoní Tříkráloví koledníci. Proč vlastně? Abyste přispěli do pokladniček? Ano, ale nejen to!

Zkuste se zeptat svých babiček a dědečků. Zajisté zavzpomínají na dávné doby, kdy děti i dospělí převlečeni za Tři krále s papírovými korunami v dlouhých bílých košilích a s pochopitelně začerněnou tváří třetího krále, chodili dům od domu, zpívali koledy a na dveře či rám oken psali svěcenou křídou C + M + B a letopočet. Za svou koledu a přání štěstí, zdraví a dlouhých let dostávali od hospodářů dobrou odměnu.

To, že Charita již od roku 2000 pořádá Tříkrálovou sbírku, je jen navázáním na starobylou lidovou tradici. Pokud otevřete dveře svých domovů koledníkům, přijměte především Boží požehnání, které tyto děti přinášejí. Psaní písmen K, M, B na dveře vašich příbytků znamená vlastně zkratku slov: „Christus mansionem benedicat“ neboli Kristus žehnej tomuto domu. Požehnání, přání dobra, nám pomáhá, abychom se po celý rok navzájem měli rádi, abychom si dokázali odpouštět, abychom byli citliví k potřebám druhých, abychom byli opravdově šťastní. To je něco velkého! To je důvod, proč Charita pořádá Tříkrálové koledování. Vzpomeňme si na to, až Tři králové zazvoní u našich dveří.

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je umožnit všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali jiného člověka.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě stovek lidí ve všech koutech našeho regionu, Rožnovska, Valašskomeziříčska-Kelečska. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji můžeme každoročně pořádat, a to i letos, navzdory Covidu. 

Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se tři králové pilně připravují na možnou koledu s rouškami i koledu virtuální. Připravena bude i statická pokladnička ve vaší obci.

 

Koordinátorem za Charitu Valašské Meziříčí je Kateřina Kolajová, tel. 603 549 682.

Máte-li zájem se do sbírky také zapojit, můžete ji kontaktovat na telefonním čísle 603 549 682 či e-mailem katerina.kolajova@valmez.charita.cz