HISTORIE CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Příběh Charity Valašské Meziříčí se skládá z historie tří samostatných organizací, které se po několika letech spojily v jeden celek.

Jako první, 8. května 1991, obnovila svou činnost Charita v Rožnově pod Radhoštěm. Vedení a koordinace nových činností se ujala paní Zdeňka Machová. 20. února 1992 se pak z dobrovolnické organizace stala profesionální.

Činnost Charity Valašská Bystřice byla zahájena 20. ledna 1992 především díky nadšení několika dobrovolníků a pomoci P. Antonína Štefka, faráře místní farnosti. Ředitelkou byla zvolena paní Anna Majerová. 

Vznik Charity Valašské Meziříčí se datuje 31. 7. 1992. U jejího zrodu stála paní Libuše Furmánková, její pozdější a zároveň první ředitelka. Na počátku měla Charita sídlo v prostorách farního úřadu ve Valašském Meziříčí. Registraci u Ministerstva kultury získala v roce 1996. 

1. leden 2011 byl přelomovým. Na základě rozhodnutí olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera došlo k ukončení samostatné činnosti těchto jednotlivých Charit a jejich sloučení v jednu organizaci - Charitu Valašské Meziříčí. Tento krok nebyl z právního i organizačního hlediska nijak jednoduchý. Dnes, po jedenácti letech, patříme k největším poskytovatelům sociálních služeb nejen v bývalém okrese Vsetín, ale i v celém Zlínském kraji.